نحوه انتقال نظرات بین پست های وردپرس

به تازگی یکی از کاربران ما از ما خواسته است که چگونه می توانند نظرات را از یک پست وردپرس به دیگری منتقل کنند. شما همیشه می توانید نسخه جدید یک پست قدیمی وردپرس را ایجاد کنید، اما اگر پست های قدیمی نظرات داشته باشید، پس هیچ راهی برای انتقال آنها وجود ندارد. در این …

نحوه انتقال نظرات بین پست های وردپرس ادامه مطلب »