نحوه ریدایرکت 301 صفحات در وردپرس

هنگام اجرای یک وب سایت، ممکن است نیاز به هدایت کاربران از یک پست یا صفحه به دیگری داشته باشید. به عنوان مثال، هدایت کاربران از یک مقاله قدیمی به نسخه اخیر، یا هدایت کاربران به یک صفحه بازپرداخت، یا ارسال آنها به یک صفحه جدیدتر محصول، و غیره تغییر مسیر کاربران از یک صفحه …

نحوه ریدایرکت 301 صفحات در وردپرس ادامه مطلب »