آیا افزونه های غیر فعال به وردپرس صدمه می زنند؟

اخیرا یکی از عزیزان از ما درباره افزونه های غیر فعال که بر روی هاست قرار دارند، پرسید و اینکه آیا باید افزونه های غیر فعال را حذف کنند. بسیاری از کاربران وردپرس اغلب افزونه ها را برای تست نصب می کنند و سپس آنها را غیر فعال می کنند. در این مقاله، ما به …

آیا افزونه های غیر فعال به وردپرس صدمه می زنند؟ ادامه مطلب »