نمایش نوشته های هفته اخیر وردپرس

بسیاری از افراد مبتدی سریع شروع به ویرایشقالب وردپرس می کنند و معمولا کاربران مبتدی را با چالش های جدید رو به رو می کنند. یکی از این کاربران ما، اخیرا درباره چگونگی نمایش نوشته های هفته اخیر وردپرس درخواست آموزش داده بود. این کاربر می خواست یک بخش را در صفحه اصلی خود قرار دهد که …

نمایش نوشته های هفته اخیر وردپرس ادامه مطلب »