نمایش نظرات بصورت طبقه ای در پنل مدریت وردپرس

نظرات وردپرس به شما این امکان را می دهد که به دیگران در فرم پاسخ های حرفه ای پاسخ دهید که به عنوان نظرات رشته ای شناخته شده است. مشکل این است که اعتدال پاسخ ها بسیار حرفه ای نیست در این مقاله، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه به راحتی مشکل نظرات …

نمایش نظرات بصورت طبقه ای در پنل مدریت وردپرس ادامه مطلب »