نحوه جلوگیری از کپی برداری از تصاویر وبسایت در وردپرس

اینترنت پر از تصاویر و ویدیو  است که در سراسر وب جریان دارد، اما با چنین تنوع ای، ابزار مناسب برای محافظت از کپی شدن محتوای شخصی وجود ندارد. اگرچه بسیاری از کشورها قوانین مربوط به حق نسخه برداری مانند مقررات حقوقی بین المللی یا موافقتنامه TRIPS، کنوانسیون برن، موافقتنامه حق نسخه برداری بین المللی …

نحوه جلوگیری از کپی برداری از تصاویر وبسایت در وردپرس ادامه مطلب »