نحوه ایجاد محدودیت برای پست گذاری کاربران در وردپرس

چه کسانی به ایجاد محدودیت پست گذاری در وردپرس نیاز دارند؟ مهم ترین کاربرد این مقاله در مورد کسانی است که به وبسایت خود نویسنده استخدام کرده و می خواهند تعداد پست گذاری آن ها را در روز کنترل کنند . محدودیت پست گذاری باعث نتایج مفید دیگری نیز می شود . از جمله این …

نحوه ایجاد محدودیت برای پست گذاری کاربران در وردپرس ادامه مطلب »