نحوه ایجاد صفحه نظرات اخیر در وردپرس

نظرات نقش مهمی در ایجاد افزایش کاربران در اطراف وبسایت شما دارند. نظرات اجازه می دهد خوانندگان در بحث ها شرکت کنند و با شما ارتباط برقرار کنند. با این حال، ساخت یک بخش نظرات حرفه ای کار آسانی نیست . نمایش نظرات به طور برجسته در وب سایت شما، افراد بیشتری را به نظرات …

نحوه ایجاد صفحه نظرات اخیر در وردپرس ادامه مطلب »