معیار هایی برای انتخاب یک قالب خوب برای وبسایت

در حالی که سایت وردپرسی خود را راه اندازی می کنید، ممکن است گزینه های قالب های زیادی داشته باشید. ساده و پولی، رایگان و …  برای ساده تر شدن انتخاب، قبل از انتخاب قالب وردپرس، باید معیارهای زیر را در نظر بگیرید: 1-    تصمیم بگیرید که آیا می خواهید یک قالب رایگان یا …

معیار هایی برای انتخاب یک قالب خوب برای وبسایت ادامه مطلب »