حذف دسته جمعی دیدگاه های وردپرس

آیا می خواهید همه دیدگاه ها را از سایت وردپرس خود حذف کنید؟ این کار کمترلازم می شود، اما در بعضی موارد یک صاحب سایت ممکن است تصمیمی برای حذف همه نظرات از سایت وردپرس خود داشته باشد. در این مقاله، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه به راحتی برای حذف دسته جمعی دیدگاه …

حذف دسته جمعی دیدگاه های وردپرس ادامه مطلب »