ساخت فرم های حرفه ای در چند دقیقه با افزونه Form Maker

فرم ها را می توان برای تقریبا هر چیزی استفاده کرد، اما هدف اصلی آنها جمع آوری بازخورد و جمع آوری اطلاعات مورد نظر است. با این حال، استفاده از آنها فراتر از محدوده جمع آوری اطلاعات است و فرم ها نیز برای ثبت نام وب سایت، برنامه کاربردی و غیره استفاده می شوند.این یکی …

ساخت فرم های حرفه ای در چند دقیقه با افزونه Form Maker ادامه مطلب »